אקסטרא אונליין

מעודכן לסמסטר ב' תשע"ו


 

  1 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתלמידי הנדסה
יחידה 1 הקדמה
יחידה 2 מיון וסיווג מד"רים
יחידה 3 מדד לינארי מסדר ראשון
יחידה 4 משוואת ברנולי
יחידה 5 ריקאטי ופרידה
יחידה 6 משוואה הומוגנית
יחידה 7 משוואה מדוייקת
יחידה 8 משפט קיום ויחידות
יחידה 9 הורדת סדר
יחידה 10 מערכת בסיסית ומד"ר הומוגני מסדר שני
יחידה 11 מד"ר לא הומוגני מסדר 2 - שיטת המקדמים ווריאצית הפרמטרים
יחידה 12 משוואת אויילר
יחידה 13 מערכת משוואות חלק א'
יחידה 14 מערכת משוואות חלק ב'
יחידה 15 שאלת מבחן אקסטרה במערכת משוואות
יחידה 16 טורים חלק א'
יחידה 17 טורים חלק ב'
יחידה 18 טורים חלק ג'
יחידה 19 התמרת לפלס- חלק א'
יחידה 20 התמרת לפלס - חלק ב' - שאלות מבחן
יחידה 21 התמרת לפלס - חלק ג' - קונבולוציה
Powered By WP Courseware

קורס מלא מעודכן לסמסטר ב' תשע"ו + מרתון פתרון בחינות משנים 2003 ו-2013


 

  1 הקדמה והצגת הקורס
יחידה 1 הקדמה והצגת הקורס
  2 חשבון דיפרנציאלי במספר משתנים
יחידה 1 תחום הגדרה וצורות שימושיות
יחידה 2 גבולות
יחידה 3 רציפות ונגזרות חלקיות
יחידה 4 רציפות וגזירות חלקית - שאלות מבחן
יחידה 5 דיפרנציאביליות
יחידה 6 דיפרנציאבליות - מבחנים
יחידה 7 כלל השרשרת
יחידה 8 דיפרנציאל - קירוב לינארי
יחידה 9 נגזרת מכוונת
יחידה 10 טור טיילור בשני משתנים
יחידה 11 נקודות קיצון
יחידה 12 קיצון תחת אילוצים
יחידה 13 עוד קיצון
יחידה 14 כופלי לגרנג'
יחידה 15 לגרנג' וקיצון מוחלט בתחום קומפקטי
  3 חשבון אינטגרלי במספר משתנים
יחידה 1 אינטגרלים כפולים א
יחידה 2 אינטגרלים כפולים ב
יחידה 3 אינטגרלים כפולים תרגילים
יחידה 4 אוסף אינטגרלים כפולים
יחידה 5 אינטגרלים משולשים
יחידה 6 אוסף אינטגרלים משולשים א
יחידה 7 אוסף אינטגרלים משולשים ב
  4 איטגרלים קוויים ואינטגרלים משטחיים
יחידה 1 אינטגרל קווי סוג 1
יחידה 2 אינטגרל קווי סוג 2
יחידה 3 שדה משמר
יחידה 4 משפט גרין
יחידה 5 אינטגרל קווי שאלות מבחן א
יחידה 6 אינטגרל קווי שאלות מבחן ב
יחידה 7 אינטגרל משטחי - הקדמה
יחידה 8 אינטגרל משטחי סוג ראשון
יחידה 9 אינטגרל משטחי סוג שני
  5 אנליזה וקטורית
יחידה 1 משפט גאוס
יחידה 2 משפט סטוקס
  6 מרתון בחדו"א 2ב
יחידה 1 2003 שאלות 1, 2, 3
יחידה 2 2003 שאלה 4
יחידה 3 2003 שאלות 5, 6, 7
יחידה 4 2013 שאלות 1, 2
יחידה 5 2013 שאלות 3, 4
יחידה 6 2013 שאלה 5 (משפט גאוס)
Powered By WP Courseware

הכנה למבחן ביניים משנת תשע"ד


 

  1 שדוא
יחידה 1 שדו"א לקראת בוחן ביניים חלק א'
יחידה 2 שדו"א לקראת בוחן ביניים חלק ב'
יחידה 3 שדו"א לקראת בוחן ביניים חלק ג'
Powered By WP Courseware

פתרון שאלות מבחינות עבר


 

  1 חדוא להנדסה 2015
יחידה 1 חדו"א לתלמידי הנדסה שאלה מס' 1
יחידה 2 חדו"א לתלמידי הנדסה שאלה מס' 2
יחידה 3 חדו"א לתלמידי הנדסה שאלה מס' 3
יחידה 4 חדו"א לתלמידי הנדסה שאלה מס' 4
יחידה 5 חדו"א לתלמידי הנדסה שאלה מס' 5
Powered By WP Courseware

קורס בסיס לסטודנטים להנדסה + מרתון פתרון שאלות ממבחני עבר (2015)


 

  1 פרק 1
יחידה 1 Presentation
יחידה 2 Inequalities
יחידה 3 Series - Definition of limit
יחידה 4 Computing Limits
יחידה 5 כלל הסנדוויץ
יחידה 6 משפט ויירשטראס
יחידה 7 תתי סדרה
יחידה 8 שאלות מבחן נוספות בנושא סדרות
יחידה 9 e as a limit
יחידה 10 קריטריון קושי להתכנסות סדרות
יחידה 11 טורים
יחידה 12 טורים כלליים
יחידה 13 אוסף שאלות מבחן בנושא טורים
יחידה 14 פעולות בסיסות על פונקציות
יחידה 15 הגדרת הגבול של קושי
יחידה 16 הגדרת הגבול של היינה
יחידה 17 גבולות של פונקציות
יחידה 18 רציפות
יחידה 19 משפטי רציפות
יחידה 20 הנגזרת
יחידה 21 עוד נגזרות
יחידה 22 יישומי הנגזרת
יחידה 23 משפטי גזירות
יחידה 24 משפטי גזירות, משפט לגרנג
יחידה 25 משפט רול
יחידה 26 משפט רול, שאלות מבחן נוספות
יחידה 27 כלל לופיטל
יחידה 28 רציפות במידה שווה
יחידה 29 הכנה לחקירת פוקנציה מלאה
יחידה 30 חקירה מלאה
יחידה 31 הקדמה לנושא פולינום טיילור
יחידה 32 שאלות מבחן בפולינום טיילור
יחידה 33 אינטגרלים
יחידה 34 שיטות נוספות לאינטגרלים
יחידה 35 האינטגרל המסוים
  2 מרתון פתירת מבחנים - חדוא 1ב
יחידה 1 שאלת מבחן 2015 - חקירת פונקציה
יחידה 2 שאלת מבחן - סדרת נסיגה
יחידה 3 שאלת מבחן - הגדרת הנגזרת
יחידה 4 שאלת מבחן - האינטגרל המסוים
יחידה 5 שאלת מבחן - סדרות וטורים
יחידה 6 שאלת מבחן - אינגטרל ולגרנג'
יחידה 7 שאלת מבחן - שאלה 5
יחידה 8 שאלת מבחן - אינטגרל וטורים
יחידה 9 מבחן ב' - פיתוח מקלורן
יחידה 10 מבחן ב' - אינטגרלים
יחידה 11 מבחן ב' - טורים ואינטגרלים
יחידה 12 מבחן - טור חזקות
יחידה 13 סיכום קורס מצולם חדוא 1ב - אינטגרלים אחרונים
Powered By WP Courseware