אקסטרא אונליין

  1 שיעור 2
יחידה 1 שיעור 2- חלק 1
יחידה 2 שיעור 2- חלק 2
יחידה 3 שיעור 2- חלק 3
יחידה 4 שיעור 2- חלק 4
יחידה 6 שיעור 2- חלק 5
יחידה 7 שיעור 2- חלק 6
יחידה 8 שיעור 2- חלק 7
יחידה 9 שיעור 2- חלק 8
יחידה 10 שיעור 2- חלק 9
יחידה 11 שיעור 2- חלק 10
Powered By WP Courseware

שאלות נבחרות ממבחני:
1. תשע"ב, סמסטר א', מועד א'
2. תשע"ג, סמסטר א', מועד א'


 

  1 תשעב סמסטר א מועד א
יחידה 1 יסודות החשבונאות לחשבונאים - רכוש קבוע תשעב סמסטר א מועד א
יחידה 2 יסודות החשבונאות לחשבונאים - רכוש קבוע ומסים נדחים תשעב סמסטר א מועד א
  2 תשעג סמסטר א מועד א
יחידה 1 יסודות החשבונאות לחשבונאים - מלאי תשעג סמסטר א מועד א
יחידה 2 יסודות החשבונאות לחשבונאים - הון עצמי תשעג סמסטר א מועד א
יחידה 3 יסודות החשבונאות לחשבונאים - אשראי לקוחות ואחריות
יחידה 4 יסודות החשבונאות לחשבונאים - אגח ומיסים
יחידה 5 יסודות החשבונאות לחשבונאים - מכשירים פיננסיים
יחידה 6 יסודות החשבונאות לחשבונאים - ר"ק מענקים ותזרים
Powered By WP Courseware