אקסטרא אונליין

  1 שיעור 4
יחידה 1 שיעור 4- חלק 1
יחידה 2 שיעור 4- חלק 2
יחידה 3 שיעור 4- חלק 3
יחידה 4 שיעור 4 - חלק 4
יחידה 5 שיעור 4- חלק 5
יחידה 6 שיעור 4- חלק 6
יחידה 7 שיעור 4- חלק 7
יחידה 8 שיעור 4- חלק 8
Powered By WP Courseware

כימיה אורגנית - קורס מצולם תשע"ו

 

  1 מפגש ראשון 18.5.16
יחידה 1 פתיחה
יחידה 2 המשך פתיחה
יחידה 3 מבוא
יחידה 4 מבוא וקבוצות פונקציונאליות
יחידה 5 IUPAC
יחידה 6 אלקאנים
יחידה 7 השלך ניומן א
יחידה 8 השלך ניומן ב
יחידה 9 השלך ניומן ג
יחידה 10 טבעות
יחידה 11 ציקלוהקסאן ונקודת רתיחה
יחידה 12 נקודת רתיחה
יחידה 13 חיצים
יחידה 14 תגובות של אלקאנים א
יחידה 15 תגובות של אלקאנים ב
יחידה 16 נומנקלטורה של אלקאנים א
יחידה 17 נומנקלטורה של אלקאנים ב
יחידה 18 נומנקלטורה של אלקאנים ג
  2 מפגש שני 25.6.16
יחידה 1 חזרה
יחידה 2 סטריוכימיה א איזומרים מבניים ומרחביים
יחידה 3 סטריוכימיה ב קביעת תצורת R-S
יחידה 4 סטריוכימיה ג מושגים
יחידה 5 סטריוכימיה ד המשך
יחידה 6 תרגול מרכזים כיראליים
יחידה 7 תרגול תערובת ראצמית
יחידה 8 תרגול פחמנים א-סימטריים ואננטויומרים
יחידה 9 תרגול קונפיגורציות
יחידה 10 תרגול תערובת מזו
יחידה 11 תרגול סטריואיזומרים
יחידה 12 תרגול סטריואיזומרים המשך
יחידה 13 המשך תרגול מזו
יחידה 14 אלקילהלידים א
יחידה 15 אלקילהלידים ב
יחידה 16 סיכום ביניים
יחידה 17 תוצרים בסביבה בסיסית מרוכזת
  3 מפגש שלישי 31.5.16
יחידה 1 אלקילהלידים ונוקלאופילים סיכום
יחידה 2 אלקילהלידים המשך הסברים
יחידה 3 אלקילהלידים 2013א5 עמ24
יחידה 4 אלקילהלידים 2013א6 עמ24
יחידה 5 אלקילהלידים 2012א9 עמ24
יחידה 6 אלקילהלידים 2011א3 עמ25
יחידה 7 אלקילהלידים 2010ב15 עמ26
יחידה 8 אלקילהלידים 2014ג8 עמ27
יחידה 9 אלקילהלידים 2011ב עמ27
יחידה 10 כהלים הסברים
יחידה 11 כהלים 2012א3 עמ30
יחידה 12 כהלים 2011ב6 עמ30
יחידה 13 כהלים 2009א7 עמ30
יחידה 14 כהלים 2009ב10 עמ31
יחידה 15 אתרים הסברים
יחידה 16 כהלים 2013א עמ32
יחידה 17 כהלים 2011א מנגנון 1 עמ32
  4 מפגש רביעי 7.6.16
יחידה 1 כהלים שאלות 10 + 1-3
יחידה 2 אלקנים חלק א
יחידה 3 אלקנים חלק ב
יחידה 4 חמצון- ביקוע הקשר הכפול
יחידה 5 אלקנים- שאלות 5,7
יחידה 6 שאלות חלק ב' - 9
יחידה 7 דיאנים מצומדים
יחידה 8 אלקינים
יחידה 9 שאלות חלק א'
יחידה 10 שאלות חלק ב'
יחידה 11 שאלות חלק ג'
יחידה 12 שאלות חלק ד'
  5 מפגש חמישי 10.6.16
יחידה 1 טבעות ארומטיות
יחידה 2 טבעות 2008א9 + 2014א8
יחידה 3 נומנוקלטורה + מתמירים
יחידה 4 התמרה - המשך
יחידה 5 עמ' 60 ואילך מלח דיאזוניום + שאלות 4,1,3,9,5
יחידה 6 ארומטיות שאלות עמ' 62
יחידה 7 המשך מלח דיאזוניום ושאלות סינתזה
  6 מפגש שישי 14.06.16
יחידה 1 קטונים ואלדהידים
יחידה 2 תגובות סיפוח נוקליאופילי בקטליזה בסיסית - המשך
יחידה 3 סיפוח ציאניד והידרציה
יחידה 4 סיפוח כוהל
יחידה 5 סיפוח נוקליאופילי של אמינים
יחידה 6 התמרת אלפא
יחידה 7 דחיסה אלדולית
יחידה 8 דחיסה אלדולית (המשך) + דוגמאות
יחידה 9 2012 א' - שאלה 2 + 2012 ב' - שאלות 7,10
יחידה 10 2012 ב' -שאלה 10 (המשך) + 2010 ב' - שאלות 9,11 + 2010 א' - שאלות 13,15
יחידה 11 2013 ב' - שאלה 5 + 2007 ב' - שאלה 12 + 2009 ב' - שאלה 11
יחידה 12 2009 ב' - שאלה 11 (המשך) + 2014 א' - שאלה 9 + 2015 א' - שאלה 9
יחידה 13 2013 א' - מנגנון 1,2 + 2012 א' - מנגנון 1
יחידה 14 2012 א' - מנגנון 1 (המשך) ,3 + 2012 ב' -מנגנון 1,2 + 2011 א' - מנגנון 2
יחידה 15 2015 א' - סינתזה 1
יחידה 16 חומצות קרבוקסיליות
Powered By WP Courseware

כימיה פיזיקלית -  קורס מצולם תשע"ו

 

 

 

  1 שיעור ראשון
יחידה 1 חלק א
יחידה 2 חלק ב
יחידה 3 חלק ג
יחידה 4 חלק ד
  2 שיעור שני
יחידה 1 חוק הגז האידיאלי
יחידה 2 התיאוריה הקינטית של הגזים
יחידה 3 הדרך החופשית הממוצעת
יחידה 4 תרמודינמיקה
יחידה 5 חום
  3 שיעור שלישי
יחידה 1 אנתלפיה- חלק א
יחידה 2 אנתלפיה- חלק ב
יחידה 3 חוק הס
יחידה 4 אנטרופיה
יחידה 5 החוק השני של התרמודינמיקה
יחידה 6 החוק השלישי של התרמודינמיקה
  4 שיעור רביעי
יחידה 1 תרמודינמיקה ואנרגיה חופשית + שאלה 8 2010 ג'
יחידה 2 שאלה 17 2012 ב'
יחידה 3 שאלה 20 2012 ב'
יחידה 4 שאלה 16 2012 א'
יחידה 5 שאלה 18 2013 ב'
יחידה 6 חזרה על דלתא H ו- g
יחידה 7 שאלה 9, 2010 א'
יחידה 8 שיווי משקל
יחידה 9 שאלה 16 2013 ב'
יחידה 10 שאלה 9 2011 א'
יחידה 11 שאלה 20 2010 ג'
יחידה 12 שאלה 20 2010 ג'- המשך
יחידה 13 שאלה 15 2012 א'
יחידה 14 שאלה 15 2012 א'- המשך
יחידה 15 שאלה 10 2012 א'
יחידה 16 משוואת ואן הוף + חומצות ובסיסים
יחידה 17 שאלה 11 2011 א'
יחידה 18 שאלה 20 2013 ב'
יחידה 19 שאלה 8 2010 א'
יחידה 20 סוגי הפרעות
יחידה 21 שאלה 8 2011 ג'
יחידה 22 משוואת ואן הוף
יחידה 23 שאלה 9 2012 א'
יחידה 24 שאלה 10 2010 א'
יחידה 25 שאלה 22 2011 ג'
יחידה 26 קלורימטר פצצה
יחידה 27 שאלה 5 2011 א'
יחידה 28 שאלה 5 2011 א'- המשך
יחידה 29 שאלה 10 2011 ג'
יחידה 30 קובע המהירות + שאלה 3 2011 א'
יחידה 31 שאלה 8 2012 ב'
יחידה 32 שאלה 8 2012 ב'- חלק 2
יחידה 33 שאלה 8 2012 ב'- חלק 3
יחידה 34 שאלה 8 2012 ב'- חלק 4
  5 שיעור חמישי
יחידה 1 חמצון חיזור
יחידה 2 תאים אלקטרוכימיים- חלק א
יחידה 3 תאים אלקטרוכימיים- חלק ב'
יחידה 4 תאים אלקטרוכימיים- חלק ג'
יחידה 5 תאים אלקטרוכימיים- חלק ד'
יחידה 6 חישוב פוטנציאל של אלקטרודה
Powered By WP Courseware