אקסטרא אונליין

מרתון פתרון שאלות מבחינות משנים 2014 - 2015


 

  1 מרתון
יחידה 1 חלק א
יחידה 2 חלק ב
יחידה 3 חלק ג
יחידה 4 חלק ד
יחידה 5 חלק ה
Powered By WP Courseware

פתרון שאלות נבחרות ממבחני:
1. תשע"ד, סמסטר א', מועד א'
2. תשע"ד, סמסטר ב', מועד א'
3. תשע"ד, סמסטר ב', מועד א'


 

  1 שאלות ממבחנים
יחידה 1 יסודות החשבונאות לניהול - שאלה ממבחן: אגח
יחידה 2 יסודות החשבונאות לניהול - שאלה ממבחן: תזרים מזומנים
יחידה 3 יסודות החשבונאות לניהול - שאלה ממבחן: רכוש קבוע
Powered By WP Courseware